Erfenis

Uiteraard wilt u alles goed geregeld hebben voor uw erfgenamen als het moment daar is. Daarvoor dient u onder andere tijdig een testament op te stellen, waarin u exact vastlegt hoe u uw erfenis verdeelt. Dit geeft u een gerust gevoel en hiermee voorkomt u onenigheid onder uw erfgenamen later. U kunt er hier meer over lezen.
U staat er misschien liever niet bij stil, maar er komt een moment dat u er niet meer bent. Het is prettig te weten dat tegen die tijd alles goed geregeld is, waaronder de verdeling van uw geld en uw goederen. Daarom is het verstandig om tijdig uw erfenis te regelen en een testament op te stellen.

Samenstelling erfenis
Een erfenis of nalatenschap bestaat uit alles wat iemand achterlaat. Vaak wordt gedacht aan spaargeld en de waarde van een koophuis, maar sieraden, meubels, auto’s én schulden behoren ook tot een erfenis. In een testament bepaalt u hoe u uw erfenis zal verdelen: hierbij kunt u ook zaken opnemen met betrekking tot een uitsluitingsclausule, bewind en executeur. Is er geen testament, dan wordt de erfenis verdeeld volgens de regels van het erfrecht. De echtgenoot of geregistreerd partner en familieleden zijn de erfgenamen. Let op: woont u samen (bijvoorbeeld met een samenlevingsovereenkomst), dan is uw partner geen erfgenaam. Ditzelfde geldt voor aanverwanten als schoonfamilie en stiefkinderen.

Wettelijke erfgenamen
Volgens de wet zijn er vier groepen erfgenamen. De erfenis gaat in principe naar personen in de eerste groep. Zijn die er niet (meer), dan erven respectievelijk de personen uit groep 2, groep 3 en groep 4.
₋          Groep 1: Echtgenoten (of geregistreerde partners), kinderen en kleinkinderen
₋          Groep 2: Ouders, broers en zussen
₋          Groep 3: Grootouders
₋          Groep 4: Overgrootouders

Wat te doen bij het opstellen van uw testament
Omdat bij wet vastgelegd ligt wie uw erfgenamen zijn en u hier zelf uitzonderingen op kunt maken, is het opstellen van uw testament vaak een gevoelige en complexe aangelegenheid. Neemt u het volgende in acht:
₋          Durf met uw familie over uw geld en uw erfenis te praten.
₋          Maak een overzicht van uw vermogen en pas dit geregeld aan.
₋          Neem uw huwelijkscontract en levensverzekering onder de loep.
₋          Houd er rekening mee dat de partner met wie u samenwoont geen wettelijke erfgenaam is.
₋          Overweeg een schenking om uw geld bij leven weg te geven.
₋          Bekijk bij het opstellen van het testament of u eventuele erfbelasting kunt uitsparen.
₋          Onderschat de erfbelasting (voorheen successierechten) niet.
₋          Informeer uw toekomstige erfgenamen over de samenstelling van uw vermogen.
₋          Leg de verdeling van uw vermogen vast bij een notaris.

Welke vragen kunt u stellen aan de belastingadviseur of notaris?
Heeft u vragen rondom uw erfenis, het opstellen van een testament of wilt u nagaan wat voor u, uw partner of uw nabestaanden al is geregeld? Hiervoor kunt u ErinThuis raadplegen. ErinThuis is een maatschappelijk verantwoord initiatief dat beschikt over een betrouwbaar en gespecialiseerd landelijk netwerk van onder andere notarissen, belastingadviseurs en estateplanner. Hiermee brengen wij u vrijblijvend in contact. ErinThuis laat de regie – voor zover gewenst – bij u. ErinThuis werkt zonder contracten of verplichtingen en u betaalt enkel de kosten van de diensten die u heeft afgenomen van de betreffende partner. Daarnaast ziet ErinThuis erop toe dat u wordt geholpen door een zeer deskundige en betrouwbare partij die een eerlijke en marktconforme prijs hanteert en service hoog in het vaandel heeft staan. Neemt u gerust vrijblijvend contact op met Ludan Schmid van ErinThuis voor meer informatie!