Nalatenschap!

De planning van uw nalatenschap in het Engels estate planning genoemd. Wat is het precies en wat kunt u ermee? Onderstaand leest u hier meer over.

Planning van uw nalatenschap
Estate is een Engels woord voor nalatenschap. Estate planning betekent dan ook letterlijk de planning van uw nalatenschap. Deze financiële planning bestaat uit het op een fiscaal zo aantrekkelijk mogelijke manier overdragen van vermogen op uw partner, kinderen of kleinkinderen. Dit kan op vijf verschillende manieren – door sommigen ook wel de Schijf van Vijf genoemd. De Schijf van Vijf bestaat uit schenken, huwen, erven, toekomstvoorzieningen en internationale belastingen.


Schenken
Een schenking wordt ook wel een gift genoemd en bestaat meestal uit spaargeld of goederen als sieraden, voertuigen of andere kostbare zaken.

Huwen
Stappen twee mensen in het huwelijksbootje, dan treden er vermogensrechtelijke regels in werking. Sommige regels zijn wettelijk verplicht en andere kunnen in de huwelijkse voorwaarden worden afgestemd. Wordt er niets afgesproken, dan trouwt u in gemeenschap van goederen.

Erven
Door een goed testament op te stellen, kan de bij een overlijden verschuldigd wordende erfbelasting worden verminderd of zelfs tot nul worden teruggebracht. Ook kan met een goed testament de eigen bijdrage in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Wet langdurige zorg (Wlz) worden verminderd.

Toekomstvoorzieningen
Treft u voorzieningen voor de toekomst, dan vallen deze ook onder de estate planning. Denkt u hierbij aan AOW, pensioen, lijfrente en levensverzekeringen. Het is belangrijk dat u weet wat uw toekomstvoorzieningen inhouden en welke bedragen hieraan zijn gekoppeld.

Internationale belastingen
Moet u in twee verschillende landen belasting betalen, bijvoorbeeld omdat u zowel in Spanje als Nederland een woonhuis heeft? Deze dubbele internationale belastingen – en goederen – dient u op te nemen in de planning van uw nalatenschap.

Financiële planning een ingewikkelde materie
Een goed doordachte estate planning levert u veel rust op. U bedenkt zelf hoe u uw nalatenschap zal vererven en zo kunt u onenigheid tussen de erfgenamen voorkomen. Door te schenken kunt u de tarieven voor nalatenschap beter spreiden en mogelijk gebruikmaken van diverse vrijstellingen. Bij het regelen van een estate planning krijgt u echter wel te maken met ingewikkelde wetten, rechtsgebieden en belastingen, zoals het erfrecht en schenkingsrecht. Ook komt het fiscaal recht om de hoek kijken met de inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en overdrachtsbelasting. Laat u in deze gevallen goed adviseren door de geselecteerde estate planners van ErinThuis!

Eerlijke begeleiding van ErinThuis
Heeft u vragen over de hoogte van uw toekomstige inkomen of het fiscaal zo aantrekkelijk mogelijk overdragen van uw bezittingen? Wij brengen u graag vrijblijvend in contact met onze specialisten uit ons landelijk netwerk. 
Neem een kijkje bij onze diensten om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Desgewenst kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen omtrent uw vragen.