Service en gemak!

U wilt graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen, in uw vertrouwde omgeving. Dat is de plek waar u zich veilig voelt, waar u de weg weet en omringd wordt door mensen waar u zich prettig bij voelt.

Soms zijn kleine woningaanpassingen nodig om comfortabel en veilig thuis te kunnen blijven wonen. Soms is er meer nodig. ErinThuis kan ook helpen bij het zoeken naar diensten die het voor u gemakkelijker maken om langer thuis te blijven wonen. Denk daarbij aan service en gemak in de vorm van professionele zorgverleners, mantelzorgers, maar ook aan een tuinman of een klusjesman. Samen zorgen we ervoor dat uw thuis ook echt een thuis blijft.

Keuken van MCS keuken en comfort partner van ErinThuis

Woningaanpassingen
Met kleine of grotere aanpassingen aan uw woning kunt u (langer) thuis blijven wonen. Hierbij kunt u denken aan bredere deuren, lichtschakelaars op zithoogte, het verwijderen van drempels, het aanpassen van de keuken of badkamer, een traplift, elektrische deuropener, een paniekknop of een lichtflitsbel. ErinThuis werkt nauw samen met diverse partners die zich specialiseren in het comfortabel maken van uw woning, geheel op maat.

Particuliere zorg op maat
De zorg is noodzakelijk voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van de mens. Zonder zorg en gezonde voeding zou de mens niet zo oud kunnen worden. Mensen die in de zorg werken zijn verantwoordelijk voor de verpleging van mensen, jong en oud. Thuiszorg maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat hulpbehoevende mensen toch zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Voor mensen met een beperking is het hiervoor soms nodig de woning aan te laten passen. ErinThuis heeft een uitgebreid netwerk met partners die zich specialiseren in particuliere zorg op maat.

Mantelzorg
Mantelzorg is meer dan de alledaagse zorg van ouders voor een kind of een zieke partner korte tijd verzorgen. Dankzij de mantelzorger is minder of zelfs helemaal geen thuiszorg nodig. Zij dragen zorg voor dagelijkse dingen zoals bijvoorbeeld het draaien van een was, het openen van de gordijnen, een ommetje maken of eten koken. Mantelzorg wordt vaak door partners en kinderen uitgevoerd, maar ook vrienden en buren kunnen mantelzorger zijn. Kunnen of willen uw naasten de zorg niet verlenen, dan bestaat de mogelijkheid om betaalde mantelzorg in te zetten. ErinThuis kan u hier alles over vertellen.

Mantelzorgondersteuning
Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers. Heeft uw mantelzorger ondersteuning nodig om uw zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? Dreigt uw mantelzorger overbelast te raken? Dan heeft ErinThuis binnen haar netwerk verscheidene mantelzorgcoaches die richting en structuur kunnen geven bij het uitvoeren van deze extra zorgtaken. Ook maken professionele mantelzorgers die u kunnen ondersteunen bij de dagelijkse routines deel uit van ons netwerk.

Eerlijke begeleiding van ErinThuis
Heeft u vragen over de diensten van ErinThuis die het langer thuis wonen mogelijk maken? Of zoekt u een verhuizer, klusjesman of tuinman? Neem een kijkje bij onze diensten om te zien wat wij voor u kunnen betekenen. Desgewenst kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen omtrent uw vragen.